Zbog zakona više od 27.000 ljudi izgubilo pravo na novčanu pomoć

Od početka primene Zakona o socijanoj karti više od 27.000 ljudi izgubilo je prava na novčanu i socijalnu pomoć, saopšteno je danas na konferenciji za medije Inicijative A11.


Od početka primene registra Socijalna karta, beleži se sve veći broj slučajeva ukidanja prava na novčanu i socijalnu pomoć, a da korisnik prethodno nije saslušan o tome da li postoji razlog ukidanja i koji su dokazi što je došlo do toga došlo.

Predstavnica inicijative A11 Nađa Marković naglasila je da je Socijalna karta jedinstveni registar koji sadrži više od 135 opštih i pojedinačnih podataka o aktuelnim i potencijalnim korisnicima iz socijalne zaštite kako bi na jednom mestu bili sakupljeni svi podaci o osobi koja ima potrebu za nekom vrstom socijalne pomoći.

„Socijalna karta u vidu elektronskog registra ima za cilj i automatizovano donošenje odluka na osnovu prethodno prikupljenih podataka socijalno ugroženih osoba, beleže se podaci o vama bliskim licima, kao što su članovi domaćinstva, roditelji i bivši partneri/partnerke“, objasnila je Marković.

Ona je dodala da se primenom ovog zakona odstranio veliki broj ljudi iz sistema socijalne zaštite, jer ako parner ili srodnik sa kojim su socijalno ugrožene osobe povezane ima dovoljna primanja, podrazumeva se da će izdržavati i osobu koja traži socijalnu pomoć.

Član Inicijative A11 Uroš Ranđelović podsetio je da je 2018. godine donet zakon o sezoncima, po kom prihodi od sezonskih poslova ne bi smeli da utiču na ostvarivanje nečijeg prava na novčanu socijalnu pomoć.

Socijalna karta ipak obračunava prihode stečene u okviru sezonskih poslova i zbog toga pojedinci gube pravo na socijalnu pomoć.

„Prihodi od sezonskog rada su povremeni i minimalni, i to ne mora da znači da je osoba izašla iz začaranog kruga siromaštva ako je otišla na dva meseca da bere voće“, rekao je Ranđelović.

Članovi Inicijative ukazali su i na dodatan problem što socijalnih radnici ne mogu normalno da obavljaju svoj posao jer postoji automatizacija u odlučivanju – dobijaju nalog po kom su dužni da postupe, bez prostora za samostalno odlučivanje.

Inicijativa A11 najavila je da će nastaviti da prati dalju primenu Zakona o socijalnoj karti, a sve informacije biće dostupne u online dosijeu na sajtu te organizacije.


Izvor:Inicijativa A11