VELIKA PLANA: Izgradnja prve domaće fabrike solarnih panela

Opština Velika Plana oglasila je javnu prezentaciju Urbanistiekog projekta za izgradnju fabrike za proizvodnju solarnih panela.


Ovo je prva fabrika za proizvodnju ovakve solarne opreme u Srbiji, a investitor je kompanija DoMi Eko Solar doo Velika Plana.

Projekat je na javnom uvidu do 25. oktobra. Budući kompleks sastavljen iz proizvodne hale i magacina nalaziće se u okviru radne Servisno-mešovite zone Velike Plane, u blizini auto-puta Beograd-Nis, na površini od 12.601 m2.

U središtu kompleksa nalaziće se velika, prizemna proizvodno-skladišna hala, koja će imati odvojene magacine ulaznog repro materijala i magacin gotovih proizvoda.

Poseban deo, funkcionalno vezan za hale, predstavljaće poslovni aneks u kojem će se nalaziti distributivna kuhinja, trpezarija, centralni hol, kancelarije…

U planu je i izgradnja saobraćajnice i parkinga sa 20 mesta. Predviđeno je da sa proizvodne linije silazi 25 solarnih panela na sat.


Izvor:tanjug