Kako izgleda lekarski pregled pred upis u školu?

Najveći sistematski pregled u pedijatriji je upravo pregled pred upis u prvi razred. Obavlja ga najmanje pet lekara različitih oblasti medicine, uz dodate i laboratorijske analize.


Organizuje se svake godine od februara u posebnim, za to predviđenim terminima, kada se pregledaju samo zdrava deca.

Kako izgleda lekarski za prvake?
Počinje tako što vas timska sestra vašeg pedijatra poziva i zakazuje pregled kod lekara. Na pregledu se meri visina i težina, podaci se upisuju u karte rasta i upoređuju se sa ranijim merenjima, da bi se procenilo napredovanje deteta.

Karte rasta mogu pratiti i roditelji ukoliko žele, preko aplikacije za mobilni telefon „Karte rasta“ sa App Store ili Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nbsoft.shop ), tako što će u aplikaciju upisati vrednosti merenja u domu zdravlja ili pravilno izmeriti visinu deteta kod kuće (bez obuće, sastavljenih peta, ispruženih kolena, ramena uz podlogu, pogled horizontalno napred), najmanje jednom u 6 meseci, a zatim uneti podatke i proveriti na grafikonu da li je dete u optimalnoj zoni rasta. Na osnovu unetih podataka aplikacija automatski računa i ciljnu visinu koju dete treba da dostigne na osnovu visine roditelja. (Saznajte i: Koliko će vaše dete biti visoko?)

Nakon merenja visine i težine uvidom u zdravstveni karton se proverava da li je dete primilo sve predviđene vakcine za uzrast i pravi plan nadoknade propuštenih vakcina.

Koje vakcine dete prima pred upis u školu?
Po zvaničnom kalendaru vakcinacije naše zemlje za 2022. godinu sva deca pred upis u školu dobijaju Tetraxim vakcinu – protiv difterije, tetanusa, pertusisa i poliomijelitisa i Priorix (MMR) vakcinu protiv morbila, parotitisa i rubele.

Pre vakcinacije obavlja se uobičajeni pedijatrijski pregled : glava, vrat, ždrelo, slušanje pluća, srca, merenje pritiska, pregled stomaka, neurološki pregled. U izveštaj se upisuju i svi bitni podaci o ranije preležanim bolestima, hroničnoj terapiji, operacijama, povredama, alergijama.

Na kraju vaš izabrani pedijatar planira kontrolu krvne slike i mokraće i upućuje na preglede oftalmologa, fizijatra, otorinolaringologa, stomatologa, logopeda, a po potrebi i kod lekara drugih specijalnosti ukoliko dete ima neki medicinski problem.

Pregledi konsultanata se odvijaju uhodano: oftalmolog proverava pokretljivost i oštrinu vida oba oka, pregled očnog dna, biomikroskopski pregled i daje svoje mišljenje.

Otorinolaringolog pregleda nosne šupljine, zdrelo, uši otoskopom, proverava sluh.

Fizijatar kontroliše da li postoji nepravilno držanje tela, deformitet kičmenog stuba, stopala, ukoliko postoji odstupanje pokazuje vežbe i zakazuje dalje kontrole.

Stomatolog će proveriti stanje zuba i mekih tkiva usta ( nekada se tek na stomatološkim pregledima otkrije sapet jezik – frenulum linguae breve koji pravi detetu problem u izgovaranju određenih glasova) i na kraju pregleda će dati uputstva roditeljima za ishranu, higijenu i prevenciju karijesa kod dece.

Logoped proverava grafomotoriku – način na koji dete drži olovku, piše, crta, što je od izuzetne važnosti , jer poteškoće na ovom polju mogu uticati na kasniji lošiji uspeh u školi. Sve vreme razgovara sa detetom da bi procenio fond reči, razumevanje, uvek radi i artikulacioni test kojim prati da li dete pravilno izgovara sve glasove, i daje instrukcije ukoliko je potreban dalji logopedski tretman.

Kada se završe svi konsultativni pregledi roditelj odnosi izveštaje na uvid izabranom pedijatru, koji daje potvrdu da je dete spremno za upis u osnovnu školu.


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)