8. MART I PORAŽAVAJUĆE STANJE: 62% žena u Srbiji bilo izloženo nasilju

Oko 85 odsto ljudi u Srbiji misli da je nasilje nad ženama privatan problem, a neplaćeni rad dodatno pogoršava njihov položaj, izjavila je savetnica u Ministarstvu kulture Gordana Predić.


Predić je na konferenciji o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama u kongresnom centru „Envoj“ rekla da većina građana Srbije smatra da je nasilje u porodici privatna stvar i da ne treba da se mešaju.

„Pre nego što se desi femicid, moramo da prijavimo nasilje, a ne da ga ignorišemo“, kazala je Predić.

Ona je dodala da je „veliki teret“ za žene neplaćeni rad i da one troše duplo više vremena od muškaraca radeći kućne poslove.

„Ekonomska zavisnost žena je problem. One se pored svog posla još dva do četiri sata svakog dana bave kućnim poslovima. Taj rad na mesečnom nivou po nekim proračunima vredi oko 546 evra. Žene zbog obaveza oko domaćinstva ne stižu da se dodatno edukuju i posvete sebi“, kazala je Predić.

Ona je ocenila da je na selu taj problem još izraženiji.

„Na selu tri od četiri žene rade bez plate“, rekla je Predić.

Pomoćnica poverenice za ravnopravnost Tatjana Prijić je kazala da je istraživanje Svetske banke pokazalo da žene poseduju „samo 33 odsto svetskog bogatstva“.

Ona je dodala da žene provode više vremena starajući se o deci i ocenila da očeve treba podstaći da se više angažuju.

Prema jednom od radova koji je 2022. godine objavio Autonomni ženski centar, nasilje prema ženama predstavlja jedan od vodećih problema u domenu kršenja ljudskih prava.

Poslednje istraživanje Svetske zdravstvene organizacije koje је obuhvatilo 161 zemlju pokazalo је da је svaka treća žena najmanje jednom tokom života bila izložena fizičkom ili seksualnom nasilju, а da najveći procenat počinilaca čine partneri.

Poslednja istraživanja za teritoriju Srbije, prema OEBS-u, pokazuju da је 1,7 miliona (62 posto) žena bilo izloženo psihičkom, fizičkom ili seksualnom nasilju nakon 15. godine života, odnosno skoro svaka treća.