Dečiji dodatak povećan za 61 dinar

Dečiji dodatak od 1. januara ove godine povećan je za 61 dinar, pa sada iznosi 4.120 dinara.


Isti dodatak za porodice sa jednim roditeljem dečiji sada je 5.356 dinara, 1. jula prethodne godine bio je 5.277 dinara, što znači da je za ovu kategoriju on za šest meseci “skočio” za 79 dinara, piše Nova ekonomija.

Na sajtu Ministrstva za brigu o porodici navodi se i da je visina dečijeg dodatka koji primaju roditelji čija deca imaju smetnje u razvoju ili invaliditet uvećana sa 6.089 na 6.180 dinara. Dakle, za 91 dinar.

Najveći dodatak primaju deca koja ispunjavaju uslove po više osnova – 7.416 dinara mesečno. Pre šest meseci, taj iznos bio je manji za 109 dinara.

Iznos dečijeg dodatka se usklađuje dva puta godišnje – 1. januara i 1. jula – na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku o kretanju potrošačkih cena.

Iznos se određuje Uredbom o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanju iznosa dečijeg dodatka.

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u prethodna tri meseca, po članu porodice ne prelazi 12.178 dinara.

Za jednoroditeljske porodice, taj iznos ne sme da pređe 15.832 dinara po članu porodice, dok je za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije taj iznos 14.614 dinara.

Ukupan broj korisnika socijalne zaštite na evidenciji Centra za socijalni rad u 2022. godini iznosio je 707.188, dok je taj broj pre deset godina (2012) iznosio 631.703.

Prema podacima RZS-a, deca do 17 godina imaju stopu rizika od siromaštva 20,3 odsto.


Izvor:novaekonomija