Od danas pojačana kontrola vozača autobusa i teretnih vozila

Saobraćajna policija će od danas do 12. novembra sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima Srbije usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila.


Patrole će kontrolisati poštovanje odredbi zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kontrolu prevoza tereta, kao i kontrolu ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa.

Od početka ove godine, saobraćajna policija u kontroli saobraćaja otkrila je oko 108.000 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila i 4.000 prekršaja koje su učinili vozači autobusa.

Tokom akcije koja će biti sprovedena u 30 država članica organizacije ROADPOL, odnosno Mreže saobraćajnih policija Evrope, policija će „intenzivno“ kontrolisati autobuse kojima se vrši prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i autobuse kojima se obavljaju drugi vidovi organizovanog prevoza dece.