POTVRĐENO: Vitamin D spasava od korone!

Univerzitet u Padovi, u saradnji sa univerzitetima u Parmi i Veroni, kao i Institutom za istraživanja CNR u Ređo Kalabriji i Pizi, objavio je istraživanje o delovanju vitamina D kod pacijenata sa više oboljenja koji smanjuje smrtnost i broj teških oblika bolesti.

Ovo istraživanje pokazuje kako vitamin D pomaže osobama zaraženim koronavirusom.

“Pacijenti uključeni u naše istraživanje imaju u proseku 74 godine. Lečili smo ih kombinovanom terapijom koja podrazumeva sledeće: 36 od 91 ispitanika je, između ostalog, lečeno vitaminom D dva dana zaredom. Preostalih 55 ispitanika nije uzimalo taj vitamin.

U narednih 14 dana, 27 pacijenata je prebačeno na odeljenje intenzivne nege, a 22 su preminula. Stanje se pogoršalo kod 43 pacijenta, pretilo im je prebacivanje na odeljenje intenzivne nege”, izjavio je profesor Sandro Đanini sa Univerziteta u Padovi.

Interesovalo ih je da li uzimanje vitamina D utiče na broj pacijenata sa teškim oblikom bolesti i na broj onih koji su preživeli.

Lečenje vitaminom D kod pacijenata sa više oboljenja smanjuje smrtnost i ti pacijenti ređe završavaju na odeljenjima intenzivne nege.

Istraživanje pokazuje koliko je vitamin D efikasan u lečenju od kovida 19 iako se još ne zna zašto je to tako.

Malo se znalo i o tome kako terapija sa holekalciferolom (nativni vitamin D) može da utiče na pacijente obolele od kovida 19.

Nedavno francusko istraživanje pokazalo je da bi ta terapija, koju su pacijenti uzimali mesecima pre nego što su se zarazili, mogla da promeni kritičan tok bolesti i da ga učini lakšim.

Istraživanje je pokazalo da su pacijenti koji su imali više oboljenja (kardiovaskularne bolesti, hronična opstrukcija pluća, bubrežna insuficijencija, maligne tumore koji nisu u remisiji, dijabetes, hematološke i endokrine bolesti) bolje odgovarali na lečenje vitaminom D.

“Kod osoba sa više oboljenja koje su uzimale holekalciferol znatno je smanjen rizik od smrtnosti i teških oblika bolesti i to za 80 odsto”, izjavio je profesor Đanini.