Vlasnici nelegalnih objekata od danas mogu da se prijave za struju, vodu i gas

Građani Srbije, koji žive u nelegalno izgrađenim objektima, od danas do 15. oktobra, mogu da podnesu prijave za priključenje na komunalnu infrastrukturu – struju, grejanje, vodu i kanalizaciju. To je omogućeno usvajanjem izmena i dopuna Zakona o ozakonjenju.


U uputstvu koje se može preuzeti na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, piše da je priključenje moguće samo za jedan objekat ili stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje.

Prijave se podnose lokalnim samoupravama, a vlasništvo nad objektom dokazuje se kupoprodajnim ugovorom, ugovorom o poklonu ili nekom drugom vrstom ugovora, saopšteno je ranije iz ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Кako je objašnjeno, ukoliko nema takvog ugovora, kod notara se overava izjava da osoba živi u tom objektu zajedno sa svojom porodicom.

Opštine po prijemu prijave imaju 15 dana da izdaju potvrdu da je moguće priključenja objekate na komunalnu infrastrukturu. Ukoliko prijava bude odbijena moguća je žalba resornom ministarstvu koje ima rok od pet dana da na nju odgovori.

Кomunalna preduzeća, koja će priključiti objekate na svoju mrežu, nemaju pravo da traže dokaz o imovini ili statusu, jedino ih se tiču tehnički uslovi za priključenje.

Ta preduzeća su, kako je ranije navedeno, u obavezi da radove obave po hitnom postupku, a ugovore će potpisavati po cenovniku koji važi i za sve ostale građane.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić ranije je izjavio kako očekuje najmanje oko 50.000 prijava, jer je otprilike toliko objekata samo u Beogradu bez priključka za struju.

Ministar je kazao i da ne znači da će građani dobiti priključak u roku od 30 dana, jer je to rok za prijavu, te da samo priključenje zavisi od kapaciteta preduzeća, sa kojim će građani sklopiti ugovor.

Кako je naglasio, priključenje će biti moguće samo za stambene objekte jer bi, kako je ocenio, sve drugo bilo izigravanje zakona čija je suština obezbeđivanje osnovnog ljudskog prava na tekuću vodu, struju i grejanje.

Prema njegovim rečima, u slučajevima gde je potrebno priključenje čitave zgrade gde investitori to nisu učinili, zahtev podnosi stambena zajednica.

„Ukoliko nije formirana, to čine vlasnici stanova koji mogu da plate priključak za čitavu zgradu što dosadašnji propisi nisu dozvoljavali“, naveo je ministar.

Na sajtu resornog ministarstva i opština objavljeno je uputstvo u kojem je objašnjena procedura prijave i potrebna dokumentacija, a koje se može preuzeti i na šalterima opština.


Izvor:tanjug