Počelo prijavljivanje za 10.000 dinara pomoći za mlade do 16 godina

Prijavljivanje za jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara za svako dete do 16 godina starosti počelo je u ponoć i trajaće do 20. septembra.


Prijava se vrši elektronski na adresi idp.trezor.gov.rs .

Pravo na ovu finansijsku pomoć države imaju i deca koja nisu dobila pomoć za mlade, odnosno rođena posle 21. novembra 2006.

Prijavljenima će novac biti isplaćen do 25. septembra, a najkasnije do 1. oktobra.

Pravo na uplatu novčane pomoći od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj pod uslovima propisanim odgovarajućim zakonskim rešenjem, koje je stupilo na snagu 1. avgusta.

Prilikom prijavljivanja dece, majka kao podnosilac prijave, unosi broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac.

Samohrani očevi, osim pomenutih podataka, prilikom prijave će morati da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sami obavljaju roditeljsko pravo.

Hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć, kao i primaoci novčane socijalne pomoći izuzeti su od prijavljivanja i njima će novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Očekuje se da će ovu pomoć države dobiti oko 1.000.190 dece. Kako je ranije najavljeno, u ovu svrhu će biti izdvojeno oko 12 milijardi dinara iz budžeta.


Izvor: