uslov

Od 1. januara novi uslovi za odlazak u penziju, žene moraju da rade duže

12/11/2022

Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena od 1. januara 2023. godine pomera se za dva meseca, tako da je uslov u 2023. godini 63 godine i šest meseci života i najmanje 15 godina radnog staža. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi, 65 godina života i najmanje 15 godina staža, objavljeno je na […]

Read More