Od 1. januara novi uslovi za odlazak u penziju, žene moraju da rade duže

Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena od 1. januara 2023. godine pomera se za dva meseca, tako da je uslov u 2023. godini 63 godine i šest meseci života i najmanje 15 godina radnog staža.


Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi, 65 godina života i najmanje 15 godina staža, objavljeno je na sajtu PIO fonda, saopštio je PIO.

Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine, kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni, 65 godina života i najmanje 15 godina staža.

Osiguranici oba pola mogu ostvariti pravo na penziju i ukoliko imaju navršenih 45 godina staža, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2023. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža i 60 godina života, a ženama 40 godina staža i 59 godina i šest meseci života.

U tom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 odsto.


Izvor:tanjug