TELEEXPRESS – Vesti Tv Super

Informativni program Super Tv ocenjen je kao najbolji prema svim analiziranim kriterijumima u poređenju sa informativnim programima regionalnih i lokalnih televizijskih stanica.

Najveći broj anketiranih gledalaca (56 odsto) smatra da Tv Super ima nepristrasan stav prema vlasti.

Tv Super je dobila najvišu ocenu od anketiranih i kad je reč o opštem kvalitetu informativnog programa, pouzdanosti informacija, objektivnosti i nepristrasnosti u izveštavanju, kao i pristojnosti i kulturi u načinu izveštavanja u informativnom programu.

Hvala što nam verujete!