solarna

Plan izgradnje solarne elektrane u Smederevu

13/11/2022

Preduzeće AVR Solar Park iz Novog Beograda je inicijator izrade narcta plana detaljne regulacije solarna elektrana u Saraorcima u Smederevu koji je izradio Markom projekt line iz Beograda. Područje obuhvaćeno planom se nalazi u naselju Saraorci i zauzima površinu između državnog puta IIA reda, broj 158 – Ulica kralja Aleksandra, lokalnog puta – Ulice Radeta […]

Read More