rata

Rok za plaćanje godišnjeg poreza na imovinu je 15. maj

11/05/2020

Potrebna obaveštenja građani mogu dobiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode. Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu, za drugi kvartal ove godine, za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, ističe 15. maja. Za obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime […]

Read More