HITNO UPOZORENJE! Smederevci, izbegavajte boravak na otvorenom!

Vazduh u Smederevu je danas veoma zagađen i najzagađeniji u Srbiji.


U Beogradu je, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine i sajta Beoeko, ocenjen kao zagađen na svim mernim stanicama. Vazduh zagađen i u Valjevu, Užicu, Novom Pazaru, Pančevu i Pirotu.

Prema podacima od 11 časova sa sajta Beoeko,
vazduh je veoma zagađen u Smederevu, gde je zabeležena vrednost PM2,5 čestica od 132 jedinice.

Vazduh je na svim mernim stanicama u Beogradu ocenjen kao zagađen.

Srednja vrednost PM10 čestica iznosi 95,5, dok je srednja vrednost PM2,5 čestica 80,7.

Najveća koncentracija ovih čestica zabeležena je na mernoj stanici u Zemunu. Izmerene su 104 jedinice PM10 čestica, a kada je reč o PM2,5 česticama zabeleženo je 70,7 jedinica.

Vazduh je, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine od 10 časova, kao zagađen ocenjen i u Valjevu, Užicu, Novom Pazaru, Pančevu i Pirotu.

Kada je vazduh označen kao zagađen, zdravstvene tegobe se mogu javiti u celoj populaciji, s tim što se kod starih, dece i osoba sa oboljenjima srca i pluća mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba, objašnjeno je na sajtu.

Osetljivim grupama se preporučuje da izbegavaju naporne aktivnosti u spoljašnjoj sredini i da sve aktivnosti obavljaju u zatvorenom dok se ne poboljša kvalitet vazduha, dok se ostatku stanovništva preporučuje da skrate dužinu i smanje intenzitet napornih aktivnosti i da prave češće pauze u svim aktivnostima u spoljašnjoj sredini.


Izvor:rts, tvsuper

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.